Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, dotyczącą przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok. 10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004.

Wszelkie informacje o Państwa uprawnieniach w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności.

Księgarnia Wydawnictwa MAG
Autorzy
Regulamin newslettera

 

§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok. 10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004,, zwany dalej „Usługodawcą”.

§ 2
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu znajdującego się pod adresem www.mag.com.pl, promocjach w nim organizowanych, publikacji wydawnictwa MAG Jacek Rodek oraz wydarzeń z nimi związanych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna, poza kosztami ponoszonymi przez Klienta z tytułu połączeń z Internetem, zgodnych z ofertą operatora danego użytkownika.

§ 4
1. Korzystać z usługi Newsletter może osoba, która na stronie www.mag-sklep.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail oraz zaznaczy wymagane checkboxy, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy. i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2. Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail z linkiem potwierdzającym zapisanie się na Newsletter. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu Newslettera oraz Polityki Prywatności. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza, zweryfikowanie podanych danych oraz potwierdzenie zapisania się na Newsletter, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
3. Przed zawarciem umowy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

§ 5
Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@mag.com.pl, pocztą na adres Księgarnia Wydawnictwa MAG ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w wiadomości z przesłanym Newsletterem.

§ 8
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@mag.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres Księgarnia Wydawnictwa MAG ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Usługodawcę.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10
1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Usługodawcą lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
3. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez przesłanie zmian na adres e-mail podany przez użytkownika przy zapisywaniu się na Newsletter. Zmieniony regulamin jest wiążący dla użytkownika który zapisał się na Newsletter, jeżeli nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczą przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.

NEWSLETTER
Zapisz się już teraz i zgarnij kupony rabatowe! Nie ominie Cię żadna nowość ani promocja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl